Tarmo, partner in MVO en Duurzaamheid

Nieuws:

Meer met minder, bevorderen van een wijkgerichte aanpak in Overbetuwe

Met Regionale ondersteuning heeft het Klimaatbureau van de Gemeente Overbetuwe het samenwerkingsverband Zonnecollectief Overbetuwe en Tarmo opdracht gegeven een wijkmatige aanpak van verduurzaming van woonwijken te ontwikkelen. Met een eerste projectgerichte aanpak wordt in dat kader gewerkt aan verdurzaming van de wijk De Eshof in ELst, Overbetuwe. In afstemming met hetbestuur van de buurtvereniging is inmiddels een E-team actief en worden de wijk en de woningen gericht doorgelicht op energiebesparingsmogelijkheden.

Tarmo werkt aan verduurzaming van bedrijventerreinen

Tarmo werkt in samenwerking met vertegenwoordigers van ondernemers, overheden en onderwijs- en kennisinstellingen aan de ontwikkeling van een methodiek, waarmee bedrijventerreinen gewaardeeerd kunnen worden op de mate waarop deze actief zijn op het gebied van MVO en Duurzaamheid. De doelstelling van de methodiek is enerzijds het bevorderen van de bewustwording van de individuele bedrijventerreinen en de deelnemers op deze bedrijventerreinen. Anderzijds is de doelstelling een methodiek te ontwikkelen, waarmee bedrijven zich ten opzichte van elkaar kunnen bencmarken en vanuit best practices toegewerkt kan worden naar voortdurende verbeteringen. Belangrijke gesprekespartners/deelnemers aa  het proces zijn naast de provincie Gelderland en Gelderse gemeenten, geinteresseerde bedrijventerreinen en de Hoge School Arnhem Nijmegen en het Rijn - IJsselcollege. In het kader van grensoverschrijdende samenwerking wordt tevens afgestemd met de Euregio, Duitse Regio Gemeenten en geinteresseerde Duitse bedrijventerreinen en de Hochschule Rhein-Waal.

Toename van economie en welzijn ten koste van planet!

15 december is de nieuwe update van de Sustainable Society Index, SSI-2014, gepubliceerd. De SSI laat zien hoe duurzaam elk land is, met de veranderingen daarin sinds de eerste publicatie in 2006. De SSI omvat 151 landen, met in totaal 99% van de wereldbevolking.
Het niveau van duurzaamheid is laag: Human Wellbeing heeft wereldwijd gemiddeld de hoogste score,  6,3 (op een schaal van 1 tot 10). Environmental Wellbeing laat een aanzienlijk lagere score zien van 4,6. De score van Economic Wellbeing is met 4,1 het laagst.
Sinds 2006 is de score van Human Wellbeing wereldwijd toegenomen met 6,4%, Economic Wellbeing zelfs met 11,9%. De score van Environmental Wellbeing is in deze periode echter afgenomen met 4,7%. Dit onderstreept de algemene publieke opinie dat een toename van Human en Economic Wellbeing ten koste gaat van Environmental Wellbeing. De scores van maar liefst drie indicatoren die betrekking hebben op Climate & Energy zijn gedaald. Dit geeft geen blijk van een grote zorg en bezorgdheid voor het welzijn van toekomstige generaties. In ons rapport hebben we aan dit onderwerp <
http://www.ssfindex.com/results-2014/correlation-hw-ew/>  meer aandacht besteed.
Op onze website www.ssfindex.com <
http://www.ssfindex.com> kunt u het volledige rapport van de SSI-2014 downloaden en alle achterliggende data bekijken. U kunt hier ook de samenvatting <http://www.ssfindex.com/ssi2014/wp-content/uploads/pdf/Summary-SSI2014.pdf
>  downloaden.

Tarmo "gaat" elektrisch

Ondernemend vanuit mijn ambitie om Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen te bevorderen, past het om ook duurzame mobiliteit na te streven. Een belangrijke stap daarbij is door bewust om te gaan met mobiliteit! Zoals “Trias Energetica” dat zo mooi aangeeft, doe je dat door: te voorkomen, te verduurzamen of de alsnog veroorzaakte emissie te compensen.

Dat kan, door (in die volgorde) de benenwagen, de fiets of OV te nemen. En als je een voertuig pakt, dan een e-voertuig. Toch?! Nog een tandje erbij? Dan kan dat door je e-voertuig met anderen te delen! En dat is wat ik doe met mijn Nissan Leaf. Wil jij mede gebruik maken van mijn e-voertuig? Meld je aan of neem contact met me op (0651605455). Waar mogelijk bied ik jou graag de mogelijkheid om op eigen regie elektrisch te reizen! 

 Lees meer....