Tarmo, partner in MVO en Duurzaamheid

Diensten

MVO is maatwerk. Iedere onderneming is uniek, dus is het MVO-beleid uniek. Bedrijfsgrootte, sector, cultuur van de onderneming en bedrijfsstrategie spelen een rol. Wij ondersteunen bij het bepalen van een passend MVO-profiel dat bepalend is voor beleid en uitvoering. Vervolgens evalueren we voortdurend de voortgang op weg naar een optimale MVO-status.

MVO wordt verankerd in alle bedrijfsprocessen. Bij iedere bedrijfsbeslissing wordt een afweging gemaakt tussen de verschillende belangen van ondernemer, aandeelhouders, medewerkers, klanten en samenleving.

Door het vaststellen van door de organisatie en medewerkers gedragen doelstellingen, worden, na het afwegen van kosten en baten, keuzes gemaakt en acties uitgezet. Eénmalig of projectmatig en daarna vervat in een Plan van Aanpak. Vervolgens voortdurend de voorgang monitoren, evalueren en acties en doelstellingen bijstellen.     

Daar waar het ons aan expertise ontbreekt schakelen we experts uit ons netwerk in.

Sleutel voor succes is duurzaam personeelsbeleid en communicatie. Dat betekent: verantwoord omgaan met werknemers door motivatie, vitaliteit en inzetbaarheid te bevorderen en maatregelen te nemen op het gebied van gezondheid en arbeidsveiligheid. In- en externe communicatie spelen een belangrijke rol om de MVO-ambities te realiseren.

Doen we het goed? Kan het beter? Hoe staan we ten opzichte van onze concurrenten? Deze vragen worden gesteld door iedere organisatie op weg naar een optimale MVO-status. De meest eenvoudige manier om dat vast te stellen is het MVO Keurmerk. Een tandje dieper gaat u door u te laten certrificeren.

MVO Keurmerk

Het MVO Keurmerk is een MVO quickscan, gebasseerd op ISO 26000. Het MVO Keurmerk  is bedoeld om u als ondernemer een indicatie te geven in hoeverre uw organisatie reeds werkt volgens ISO 26000 en in hoeverre u maatschappelijk verantwoord en duurzaam onderneemt. Daarmee creeert u inzicht en een basis om acties op te kunnen ondernemen.

Het is een vragenlijst, die bestaat uit uitgekiende stellingen die u snel en eenvoudig doorloopt. Op iedere stelling geeft u een antwoord. De beantwoording wijst zich vanzelf. Ieder antwoord correspondeert met een bepaalde score die aan het einde van de scan is aangegeven. De score op alle stellingen bepaalt uw totaalscore. Daarmee heeft u in korte tijd een indicatie over het MVO niveau van uw organisatie, volgens ISO 26000/MVO. Als u de vragenlijst voor het MVO keurmerk wilt beantwoorden, stuurt u een berichtje aan Tarmo. Wij nemen dan per omgaande contact met u op.

Certificering

Certificering is ook een goed hulpmiddel hiertoe, maar vaak een te grote stap. Daarom heeft Tarmo een praktisch hulpmiddel ontwikkeld waarmee in kleine stappen de MVO-status kan worden gemeten en ontwikkeld. Dit werkt motiverend voor alle betrokkenen bij het proces. Tenslotte kan door certificering de MVO-status objectief aangetoond worden. Dit kan worden gebruikt om als externe uiting, als uithangbord te dienen.

Afhankelijk van de branche zijn er verschillende certificaten denkbaar. Wij kennen de eisen van deze certificering en helpen u op de weg naar dit mogelijke eindresultaat. 

Daarbij kan in ieder geval gedacht worden aan de ISO-normen zoals ISO 14.000, ISO 50.000 en ISO 64.000. 

De MVO-richtlijn ISO 26.000 is een echte richtlijn. Deze is (alls enige ISO-norm) niet certificeerbaar, mar geeft een internationaal geaccepteerde integrale basis voor MVO en duurzaamheid.  

 


  

GRI, Global Reporting Institute, heeft in de loop van de tijd internationaal geaccepteerde  standaards ontwikkeld voor het rapporteren over MVO en CSR.   

 

 

 

   

Proces georienteerde certificering, die zich vooral in de  infra en bouwwereld ontwikkeld heeft is de CO2Prestatieladder van SKOA. 

 

 

 

 

 

In de recreatie en horecabranche onttwikkeld Green Key en de Blauwe Vlag zich,

 

 

terwijl in vastgoed en bouw BREEAM een steeds bekender certificaat begint te worden.