Tarmo, partner in MVO en Duurzaamheid

Elektrisch Rijden

Vanaf vrijdag 2 mei 2014 is het wagenpark van Tarmo volledig overgegaan op elektrisch rijden. Makkelijk gezegd, als het wagenpark uit één voertuig bestaat. Maar toch geen beslissing, die je zo maar neemt. Te meer, daar er een extra uitdaging aan dit voertuig is verbonden. Naast elektrisch voertuig is het namelijk ook een deelauto. Een uitdaging, die Tarmo graag aangaat. 

Tarmo is als interim management en consultant al ruim tien jaar actief op het brede gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen, kortweg MVO en legt daarbij accenten op ketenoptimalisaties en besparingen. 

Iedereen, die actief is op het gebied van  MVO zal herkennen, dat de kring en het netwerk steeds groter wordt. Zo nemen ook de mogelijkheden en middelen toe om praktisch bezig te zijn met duurzaamheid en daar direct voordeel uit te halen. Voor ondernemers is duurzaamheid en MVO pas interessant als er ook (aantoonbaar)  financieel voordeel uit te halen is. Niet voor niets zijn de drie woorden, waarmee MVO ook wel aangeduid wordt: People, Planet en Profit. 

Op deze PPP zijn vele variaties denkbaar. Maar uiteindelijk gaat het voor organisaties altijd al om gezonde bedrijfsvoering en continuïteit. Wat het MVO denken er aan toevoegt is nog meer denken in termen van aan samenwerking, “delen”, en optimalisaties in de keten. En goede communicatie daarover, uiteraard intern, maar vooral ook extern. Wat er de laatste jaren ook aan toegevoegd wordt is het accent op verantwoord  omgaan met de bronnen, de mensen, die worden ingezet en de grondstoffen en middelen, die worden gebruikt. Tarmo heeft als ambitie organisaties daarbij te ondersteunen. Ondersteuning op een manier, die past in deze tijd en die direct en aantoonbaar waarde toevoegt. 

Een van de ontwikkelingen, waar wij recent op stuitten is zo’n project, waar partijen elkaar opzoeken om gezamenlijk te werken aan een duurzaamheidsdoelstelling: de A-15 als meest duurzame snelweg. Klinkt goed, maar hoe doe je dat? Door  te beginnen deze ambitie uit te spreken en medestanders te zoeken. En aansprekende projecten, waarmee deze doelstelling niet alleen wordt helder gemaakt, maar ook feitelijk wordt ingezet. 

Prachtig toch in dat kader is één van de projecten de inzet van e-voertuigen als deelauto.  Een uitdaging, waar Tarmo graag bij aansluit. Daarmee “practices what Tarmo preaches”, haar ambities feitelijk aantoonbaar maakt. Nog niet honderd procent duurzaam, maar zeker een belangrijke stap richting duurzaam rijden en bovendien de uitdaging om te “delen”. Delen van informatie over de ervaringen over deze wijze van mobiliteit. Maar ook delen van het mobiel zelf. De komende periode zullen wij u op de hoogte houden van de ervaringen van deze nieuwe manier van bewegen.