Tarmo, partner in MVO en Duurzaamheid

 Gezonde Kinderen in een Gezonde Kindomgeving

De doelstelling van GKGK is te bevordenren, dat de gezondheid van de jeugd weer op het niveau komt van 20 jaar geleden en daar minimaal op wordt gehandhaafd resp verder wordt verbeterd. De gezondheid is niet alleen uit te drukken in termen van obesitas, maar zeker ook in termen van conditie, kracht en motoriek. Uit het wetenschappelijke deel van het GKGK project, zoals dat onder leiding van WGI (onderdeel van de Univesriteit van Essen) en met medewerking van TNO de laatste jaren is uitgevoerd blijkt, dat ook de thuissituatie en de sociaal culturele omstindigheden van invloed zijn op de gezondheiod van kinderen. Het is de doelstelling van de (mede op initiatief van de door Tarmo opgerichte) Stichting GKGK Nederland, de gezondheid van de Nederlandse jeugd te bevoredren, door de kindomgeving te betrekken bij een programma, dat er naar streeft de kinderen elke dag minimaal één uur sport te bieden en elke week minimaal een uur theorie over alle elementen van de leefstijl.

U kunt meer vinden over GKGK op de websites van GKGK.