Tarmo, partner in MVO en Duurzaamheid

Maatschappelijke projecten

Tarmo vindt het van belang op vrijwillige basis ook maatschappelijk betrokken te zijn. Onder de tabbladen treft u meer informatie aan.

Gezonde Kinderen in een Gezonde Kindomgeving

Tarmo is actief als programmamanager bij het langlopend project Gezonde Kinderen in een Gezonde Kindomgeving (GKGK). De doelstelling van GKGK is te bevorderen, dat de gezondheid van de jeugd weer op het niveau komt van 20 jaar geleden en daar minimaal op wordt gehandhaafd en verder wordt verbeterd.

Het Groene Podium

 

Tarmo neemt deel aan nationale en regionale initiatieven, gericht op bevordering van de bewustwording op het gebied van Duurzaam en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Het Groene Podium is een Betuws initiatief, dat sinds 2011 loopt. Het is gericht op het koppelen van vraag en aanbod op het gebied van duurzaamheid.