Tarmo, partner in MVO en Duurzaamheid

Methodiek

MVO is een organisatorisch breed gedragen proces en geen eindbestemming. De nagestreefde doelen veranderen in de tijd en met elke bedrijfsbeslissing. Voortdurend en gestructureerd zoekt de onderneming naar kleine haalbare stappen om de maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm te geven.

MVO en ISO richtlijnen

De meest actuele en internationaal erkende leidraad voor MVO zijn de richtlijnen van ISO 26.000 en de daarop gebaseerde MVO-rapportage volgens het GRI (Global Reporting Initiative). Rapporteren conform GRI kent een aantal niveaus. Deze methodologie geeft de mogelijkheid om de eigen organisatie zowel te vergelijken met gelijksoortige als ook met geheel andere bedrijven en organisaties. Op basis daarvan worden de eigen verbeterplannen ontwikkeld. Een andere manier waarmee organisaties aan kunnen tonen actief te werken aan MVO is de zelfverklaring van NEN volgens NPR 9026.

Onze dienstverlening omvat onderstaande speerpunten:

  1. Management betrokkenheid: Succes kan alleen bereikt worden bij actief commitment van de leiding;
  2. Meten is weten: De status en de voortgang van maatregelen kunnen alleen serieus worden genomen, als deze meetbaar zijn. Eerst wegen, dan het dieet vaststellen en dan starten.
  3. Frequente evaluatie: Uitgevoerde maatregelen kunnen alleen op succes worden beoordeeld, als op het behaalde effect worden geëvalueerd;
  4. Intensieve communicatie: Interne en externe communicatie zijn de belangrijke voorwaarden voor succes: communiceer, wat en waarom je het doet en communiceer het succes.

Vanuit deze principes ondersteunen wij organisaties bij:

  • Nulmeting van de MVO-status, CO2 voetafdruk en energieprestatie,
  • Analyse vanuit deze nulmeting en bepalen van doelstellingen en een plan van aanpak: korte en lange(re) termijn acties, bepaling van eindverantwoordelijken, budget, mensen en middelen,
  • Plan van aanpak: start van het uitvoeren van het activiteitenplan en programma- en /of projectmanagement,
  • Monitoring van de voortgang van het plan,
  • Evaluatie en planaanpassingen.

 

In ISO perspectief worden deze stappen ook wel samengevat als Plan - Do - Check - Act.

 

                   .