Tarmo, partner in MVO en Duurzaamheid

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, iets nieuws?

Nee, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is er altijd al. Iedere goede ondernemer is immers verantwoord bezig. Anders zou uw onderneming immers toch niet bestaan? Uw klanten kiezen bewust voor u. Zou uw onderneming slecht bekend staan, dan zouden uw producten of diensten niet gekocht worden.

Waarom is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen een belangrijk thema?

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (inclusief  verduurzaming) houdt niet langer op bij de bedrijfspoort. Van start-ups tot multinationals zoals InterfaceFlor, Desso, Unilever en Philips, In toenemende mate richten bedrijven zich op MVO en de verduurzaming van de gehele toeleverings- en productieketens. Daar hebben deze ondernemingen goede redenen voor. Een onbetrouwbare leverancier kan grondstoffen van twijfelachtige kwaliteit leveren en erger nog: zijn niet-duurzame reputatie kan uitstralen op een zorgvuldig opgebouwd merk. Onderstaand de zes belangrijke overwegingen, waarom bedrijven aan de slag zouden moeten met maatschappelijk verantwoord ondernemen. *)

1. Risicomanagement

2. Reputatie

3. Waardecreatie

4. Transparantie

5. Wetgeving

6. Vooruitlopen op de troepen

Reden 1: Risicomanagement

MVO en duurzaam ketenbeheer verkleint de risico’s op incidenten in de toeleveringsketen. Het belangrijkste argument is de zekerheid op de beschikbaarheid van grondstoffen. 

Reden 2: Reputatiemanagement

Reputatiemanagement wordt vaak in één adem genoemd met risicomanagement. Dat begint in eerste instantie bij de keuzes van de toeleveranciers van grondstoffen of halffabrikaten. Goed reputatie-management kan extra inkomsten genereren (een sterke merknaam is goud waard). Daartegenover staat, dat als bedrijven in de keten steken laten vallen, dit kan leiden tot enorme verliezen. De nachtmerrie is imagoschade door negatieve publiciteit. 

Reden 3: Waardecreatie

MVO is niet alleen een kwestie van risicomanagement en het voorkomen van imagoschade. Het levert ook kansen op. Die zitten vooral downstream, richting klanten: een duurzame relatie met klanten kan meerwaarde opleveren op de korte én lange termijn. Door de voorinvesteringen weg te nemen middels lease-constructies, kunnen bedrijven worden bewogen sneller tot verduurzaming over te gaan. Het leasen van auto’s is een bekende oplossing, maar leasing van warmte, licht of het gebruik van  vloerbedekking zijn daar actuelere voorbeelden van. 

Reden 4: Transparantie

Duurzaam ketenbeheer gaat hand in hand met het opbouwen van lange-termijn relaties met leveranciers.  Dat sluit aan op het gedachtegoed van risicomanagement. Bij langdurige samenwerking is men bekend met de kwaliteit van de toeleverancier, de herkomst ervan en de arbeidsomstandigheden van zijn werknemers. Het grote voordeel van die kennis is transparantie in de keten. 

Reden 5: Wetgeving

Veel producten en diensten zijn verbonden aan wetgeving. Bedrijven die niet voldoen aan de wetgeving stellen zich bloot aan risico’s. Wetgeving betreffende duurzaamheid en het milieu zal steeds strenger worden. Vooral uit Brussel komen steeds meer dwingende maatregelen, over bijvoorbeeld energie-efficiëntie en bindende klimaatdoelen. Afhankelijk van de mate van verbruik zijn bedrijven verplicht hun activiteiten op het gebied van energiereducties aan te tonen. Overheden proberen zich daarbij op te stellen als zacht dwingende launching customer. Zo is in aanbestedingen van de Nederlandse overheid een aantoonbare score op de CO2-Prestatieladder al verplicht.

Reden 6: Vooruit lopen op de troepen

Bedrijven die voorop lopen in duurzaam ketenbeheer zetten het speelveld naar hun hand. Voorbeelden voor kleinere ondernemingen zullen zeker te vinden zijn. Een goed voorbeeld komt uit de cacao-industrie. Nederland heeft met een met een jaarlijkse omzet van €25 mrd in de cacaohandel een sterke positie. De Nederlandse markt is zich hiervan bewust en heeft daarom als doel gesteld om 100 procent duurzaam gecertificeerde cacao in 2025 te verhandelen

Tarmo helpt bij het opstellen van uw MVO beleid en de uitvoering ervan

Uit bovenstaande blijkt hoe lastig MVO en een gestuctureerde invoering ervan kan zijn, wij kennen de voetangels en klemmen. Wij helpen u een start te maken, een beleidplan op te stellen en uw organisatie gereed te maken voor een MVO bewustwordingsslag. Daarna het plan uitvoeren en de resultaten meten. Daar zijn we goed in. Uiteindelijk zult u versteld staan wat MVO u zal brengen: een betere organisatie, een hoger rendement en een betere samenleving! 

*) bewerkt uit bron: Duurzaam bedrijfsleven.nl