Tarmo, partner in MVO en Duurzaamheid

Nulmeting Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Meestal wordt een MVO-aanpak ingegeven vanuit de ambitie van een organisatie. Soms is de markt aanleiding om met MVO te starten. Bij de start op weg naar MVO is het belangrijk te kunnen meten of er voortgang is. Een nulmeting van de MVO status hoort bij het startpunt. Alleen op basis hiervan kan de progressie aangetoond worden. Door de hele organisatie bij de nulmeting te betrekken krijgt iedereen een impuls om op MVO te scoren. De in de nulmeting geconstateerde hiaten, bepaalt tevens de actiepunten die uitgevoerd kunnen worden. 

Als leidraad voor de MVO statusmeting wordt of de ISO 26.000 richtlijn, of de GRI (Global Reporting Initiative) toegepast. Deze richtlijnen zijn voor ons richtinggevend waarbij het MVO in een aantal overzichtelijke clusters is samengevat.

Wij volgen daarbij onderstaande rubricering van people-, planet- en profitonderwerpen.

Deze driedeling wordt voorafgegaan door de beschrijving van de identiteit en waarden van de interne organisatie (1) en vervolgens het interne (2, 3 en 4) en het externe perspectief (5, 6 en 7):

1.     Identiteit, waarden van de organisatie, (organisatie)

2.     Medewerkers, selectie, training, ontwikkeling (mens, intern)

3.     Milieubewust, huishouding, gebouwen, interne processen (proces, intern)

4.     Producten, bijdrage aan duurzaamheid (product, intern)

5.     Maatschappij, stakeholders, omwonenden, klanten (mens, extern)

6.     De keten, externe processen, leveranciers, klanten, eindklanten (proces, extern)

7.     Productontwikkeling, nieuwe (meer) duurzame producten en diensten (product, extern)

Afhankelijk van de motivatie van de organisatie kunnen de accenten, doelstellingen en het daarvan af te leiden plan van aanpak worden vastgesteld.