Tarmo, partner in MVO en Duurzaamheid

 

Tarmo, ondersteunt uw MVO-beleid en helpt bij het inrichten van een BIZ, 

Tarmo heeft jarenlang ervaring met Maatschappelijk Verantwoord ondernemen. Wij zijn gespecialiseerd in MVO-denken maar schrikken niet terug voor MVO-doen. Onze opdrachtgevers kennen ons als realistisch, positief, praktisch en creatief. Zo ondersteunen wij organisaties bij het ontwikkelen en leveren van duurzame en veilige producten en diensten. Eerst van binnenuit, maar al snel met alle parijen in de voortbrengingsketen en het netwerk waarbinnen de onderneming actief is.  Wij vinden en binden betrokken partijen, die elkaar versterken en elkaar helpen bij het ontwikkelen van nieuwe en innovatieve diensten en producten.

Vanaf 1 januari 2015 is de wet Bedrijven Investeringszone (BIZ) actueel. Ondernemers binnen een (bijvoorbeeld) bedrijventerrein kunnen zich verenigen en samen plannen ontwikkelen. De hiertoe benodigde financiering wordt gezamenlijk opgebracht en door de betreffende gemeente geint en vervolgens weer ter beschikking gesteld. Het oprichten van een BIZ is een complexe zaak. Tarmo begeleidt dit proces en zorgt ervoor dat een BIZ kan worden opgericht, ingericht en ook daadwerkelijk succesvol wordt.

Tarmo is inzetbaar voor ondersteuning, advisering, project- en programma-management. Wij kennen geen kantoortijden of werkdagen. Wij willen ontzorgen en zijn daarvoor 24 maal 7 nationaal en internationaal actief in de publieke, private en non-profit sector.