Tarmo, partner in MVO en Duurzaamheid

Onderstaand een greep uit de projecten waar Tarmo aan werkt of recentelijk heeft uitgevoerd.  

De Leeuwensteingroep manifesteert zich binnen haar marktgebied al enkele jaren als een organisatie, actief op het brede gebied van MVO en Duurzaamheid. Na certificering in dat kader voor de CO2 Prestatieladder niveau 3 gaat de Leeuwensteingroep met ondersteuning van Tarmo investeren in upgrading naar niveau vier en vijf. In dat kader zullen energiereductie- en ketenonderzoeken worden uitgevoerd. Tarmo verricht daarbij ondersteuning namens en in samenwerking met BMD. 

 

Venko wil zich als MVO-bewuste organisatie binnen haar markt te profileren. Venko streeft er naar om in 2015 het CO2 prestatieniveau te upgraden naar niveau vijf van de CO2 prestatieladder. Daarmee maakt Venko op objecvieve wijze haar investeringen meetbaar waarmee de organisatie, in samenwerking met haar ketenpartners, integraal energie bespaat  en CO2 emissies vermindert. Namens BMD ondersteunt Tarmo Venko bij het bewustwordingsproces van de gehele organisatie en het proces van energie- en CO2 management.

Het MT van BASF Construction Chemicals te Oosterhout heeft via een aantal door Tarmo geleide workshops op interactieve wijze inzicht gekregen in de status van MVO en een nulmeting uitgevoerd. Het opgestelde actieplan heeft geleid tot een  op een integrale inbedding van MVO binnen de organisatie en certificering op niveau 3 van de CO2 prestatieladder.

 

Tarmo ondersteunt BASF bij het proces om samen met de deelnemers van de Stroomversnelling-huur, met name de deelnemende bouwers Volker Wessels, Dura Vermeer, Ballast Nedam en BAM om in gezamenlijke afstemming praktische materiaal- en bouwoplossingen te vinden, resp. deze te ontwikkelen, die voldoen aan het naar Nul Op de Meter brengen van de woningen (NOM woningen) van de deelnemende woningcorporaties.

 

 

Onder regie van Tarmo zijn de innovatieve krachten van drie ondernemingen gebundeld. Dat resulteerde in een ultra dunne vloer- en wandverwarming, die binnen 24 uur aangelegd en bewerkt kan worden. Het resultaat won in 2013 de SLIMBOUWEN award en wordt onder de merknaam WARP Systems op de markt gebracht. 

 

Deze organisatie wenste onderzoek naar de mogelijkheden en de voorwaarden van integrale verduurzaming van de locatie. Een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Besparings- en verduurzamingsmogelijkheden vastgesteld voor twee grote onderdelen van de Zoo. Vervolgens een aantal quick-wins uitgevoerd die al direct tot een forse kostenbesparing leidden. Advies uitgebracht naar de (her)inrichting van de technische dienst gericht op verduurzaming.

Tarmo heeft in opdracht van de Gemeente Overbetuwe een scenario ontwikkeld om te komen tot gestructureerd verduurzamingsbeleid voor organisatis. Door middel van een daartoe ontwikkelder zelfevauatie kunnen bedrijven de eigen MVO-status meten. De eerste bedrijven zijn inmiddels actief gestart met maatregelen, voortkomend uit de opzet.  Op verzoek van het bestuur van de Stichting Parkmanagement Overbetuwe (SPO) is voor de drijventerreinen Aam en Merm een nulmeting uitgevoerd en een analyse van de energieverbruiken over een aantal jaren vastgelegd. Deze vormt de basis voor het meten van de ontwikkelingen gericht op energiereductie en verduurzaming voor de komende jaren. 

 

Triple Helix (samenwerking ondernemers, overheid en onderwijs) Stadsregio Arnhem - Nijmegen

Als vervolg op een nulmeting begeleidt Tarmo het MVO-proces om samenwerking tussen de drie partners ten dienst te stellen aan bedrijvenparken en de individuele bedrijven daarbinnen.
 

 

Nea International, onderdeelvan Macintosh
Een CO2 nulmeting uitgevoerd op de hoofdprocessen, conform de CO2 prestatieladder. Dient als basis voor het snel en efficient op kunnen stellen van rapportages over voortgang van de ontwikkelingen. Plan van aanpak opgesteld gericht op procesverbeteringen gericht op besparingsdoelstellingen.

BCTN Intermodaal vervoer

BCTN streeft naar voortdurende reducties van haar energieverbruiken en CO2 emissies. Na de nulmeting in 2007, destijds geinitieerd door Tarmo, worden door BCTN jaarlijks maatregelen georganiseerd en de voortgang daarvan gemeten aan de hand van gedefinieerde KPI's. Een objectieve beloning voor deze investering is de Lean&Green Award. Het is de ambitie van BCTN in 2015 de investeringen te laten "belonen" met de Star van Lean & Green. Daarmee wordt aangetoond, dat het BCTN gelukt is over de laatste jaren 20% te reduceren op de CO2 emissies. Tarmo ondersteunt BCTN met de rapportages, analyses, opstelling van het jaarlijkse plan van aanpak en de voortdurende monitoring van de voortgang.