Tarmo, partner in MVO en Duurzaamheid

Visie
 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is in onze visie een optimale combinatie van goed huisvaderschap en goed koopmanschap. Goede huisvaders en kooplui zijn voortdurend bezig met het vinden en onderhouden van de perfecte balans tussen 'people, planet en profit'. 

Iedere periode kent zijn eigen specifieke accenten. Soms als hype maar in alle gevallen zetten deze accenten een stempel in de tijd, die als erfenis wordt doorgegeven. MVO verenigt accenten die gedurende de afgelopen jaren zijn voorbij gekomen: kwaliteit, milieu en sociaal maatschappelijke bewustwording.

Veel organisaties zien het vinden en het onderhouden een integrale visie op het ondernemerschap, als een uitdaging. Nadruk wordt gelegd de organisatie te motiveren om verantwoordelijkheid te nemen voor onze toekomstige generaties in termen van economie, ecologie en emotionele waarden. Sleutelwoorden zijn menselijke waarden en normen, kostenbesparingen, klimaatverandering, verantwoorde inzet van de aardse bronnen en optimale benutting van duurzame energiebronnen.

Missie  

Tarmo ondersteunt organisaties bij het bewustwordingsproces naar duurzaamheid en MVO. Wij  oriënteren ons op de "kwantitatieve" kant van duurzaamheid door dit uit te drukken "tijd, geld en CO2".  Wij helpen organisaties bij het vinden en onderhouden van de eigen kracht hierin. Vervolgens hebben we aandacht voor het optimaliseren van de relaties met ketenpartners.